Tere tulemast LRK Autokooli!

Meie autokoolis saate õppida A-, AM-, B-, BE-, C-, CE-, D-kategooria mootorsõidukijuhi koolitusel ning esmaabi kursustel.
Lisaks pakume liiklusohutusalast koolitust koolinoortele, ohutu sõidu ja riskivältimise koolitust ettevõtetele ja eraisikutele,
reguleerija koolitust lasteaia ja üldhariduskooli õpetajatele.

Kursused algavad iga kuu alguses ja kestavad sõltuvalt kursusest 1,5 kuni 8 nädalani

Õppetöö aluseks on ettevõtte poolt kinnitatud ja Maanteeametis registreeritud mootorsõidukijuhtide ettevalmistamise õppekavad. Kasutame kaasaegseid õppemeetodeid ja näitlikke õppevahendid ning pakume tuge teadmiste kinnistamiseks veebikeskkonnas.
1 õppetunni kestvus on 45 minutit. Õppetöö on eesti keeles.

Meie õppekavad leiab järgmistelt aadressidelt:

AM- kategooria õppekava

Neljarattalise AM- kategooria õppekava

A1- alamkategooria esmaõppe algastme õppekava

A1- alamkategooria täiendusõppe õppekava

A2- alamkategooria esmaõppe algastme õppekava

A2- alamkategooria täiendusõppe õppekava

A- kategooria täiendusõppe õppekava

B- kategooria õppekava

BE- kategooria õppekava

C- kategooria õppekava

CE- kategooria õppekava

D- kategooria õppekava

Koolituste kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduseeskiri

 

Õpetajad
AM - Kategooria
A - kategooria
B - kategooria
BE - kategooria
Lõppastmekoolitus
C - kategooria
CE - kategooria
D - kategooria
Pimedasõidu koolitus
Esmaabikoolitus
Liiklusohutusalane koolitus
Ohutu sõidu ja riskivältimise koolitus
Lasterühma saatja koolitus
Juhi jätkuõpe
E-õpe
Autokooli vahetus
Õpetajad

Jaan Kleemann - Kõrgharidus, A, AM, B, BE, C, CE ja D-kategooria teooria ja sõiduõpetaja. Sõiduõpetaja kvalifikatsioon aastast 1997,
tunnistuse nr ÕT005731.


Ivari Lige – Kesk-eri haridus, A-, B-kategooria mootorsõidukijuhi sõiduõpetaja, kvalifikatsioon aastast 2003, tunnistuse nr ÕT005728


Harry Andresson – Kõrgharidus, A, B, BE, C, CE ja D-kategooria teooria ja sõiduõpetaja, mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsioon aastast 2016a, tunnistuse nr ÕT005167


Alvar Rotka – Kesk-eri haridus, B-, C - kategooria sõiduõpetaja kvalifikatsioon aastast 2003, tunnistuse nr ÕT005729


Kalle Lill – Kõrgharidus, A ja B-kategooria teooria ja sõiduõpetaja kvalifikatsioon aastast 2019, tunnistuse nr ÕT005237


Toomas Väärtmaa – Keskharidus, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE- kategooria teooria ja sõiduõpetaja, kvalifikatsioon aastast 1992, tunnistuse nr ÕT005776


Urmas Rüütmaa – Keskharidus, A-, B-, BE-, C-, CE-, D-, DE- kategooria  teooria ja sõiduõpetaja, kvalifikatsioon aastast 1986 , tunnistuse nr ÕT005604


Raivo Võti -  Keskharidus, B-, BE-, C-, CE- kategooria sõiduõpetaja, kvalifikatsioon aastast 2006, tunnistuse nr ÕT005234


Esmaabikoolitaja Eve Kleemann, tunnistus nr 77/1032

AM - Kategooria

Meie Viljandi ja Paide autokoolis saate omandada AM - kategooria juhtimisõiguse.
AM - kategooria mootorsõidukit võib juhtida ka isik, kellel on mistahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus.
AM - kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.


 

AM - kategooria koolitus koosneb:

• Teooriaõppest 24h
• Sõiduõppest 12h
• Esmaabikoolitusest 16h

AM - kategooria kursus lõppeb teooria- ja sõidueksamiga.
Kursused toimuvad regulaarselt aprillist oktoobrini.


 

AM - kategooria vastuvõtutingimused

A - kategooria koolitusele võetakse õppima mootorratta juhtimisõigust taotlev isik, kes:
• on vähemalt 14 aastat vana
• on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis
• omab mootorsõidukijuhi AM - kategooria sõiduki juhtimist lubava märkega tervisetõendit


A - kategooria

Meie Viljandi ja Paide autokoolis saate omandada A1-, A2- ja A - kategooria juhtimisõiguse.

A1 - on mootorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125 kuupsentimeetrit ja võimsus ei ületa 11 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,1 kilovatti kilogrammi kohta. A1-alamkategooria mootorsõiduk on ka sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattaline sõiduk, mille mootori võimsus ei ületa 15 kilovatti. Juhtimisõiguse taotleja vanus 16 eluaastat.

A2 - on mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur. Juhtimisõiguse taotleja vanus 18 eluaastat.

A - on mootorratas, millel pole töömahu ega võimsuse piirangut. Juhtimisõiguse taotleja vanus 24 eluaastat, vajalik B - kategooria juhiluba (mitte esmane).

A - kategooria õppesõidud Viljandis sooritatakse järgnevate sõidukitega:

• Honda 2021 CB125R ABS
• Yamaha MT-03 2024 (A2)
• Yamaha MT-07 (A)

A - kategooria õppesõidud Paides sooritatakse järgnevate sõidukitega:

• Yamaha MT-125 2024 (A1)
• Yamaha MT-03 2024 (A2)
• Yamaha MT-07 (A)


 

A - kategooria koolitus koosneb:

Algõppe korral sisaldab kursus:
• teooriaõpet 24 tundi (Võimalik läbida kursus ka e-õppena)
• sõiduõpet 12 tundi

Täiendõppe korral sisaldab kursus (B-, C-, või D - kategooria juhiloa olemasolul):
• teooriaõpet 10 tundi (Võimalik läbida kursus ka e-õppena)
• sõiduõpet 10 tundi
• mootorratta kasutamist MNT eksamil (1 kord)

A - kategooria kursus lõppeb teooriaeksamiga. Sõiduõppe ajal on õpilase ja õpetaja vahel raadioside.
Kursused toimuvad regulaarselt aprillist oktoobrini.


 

A - kategooria vastuvõtutingimused

A - kategooria koolitusele võetakse õppima mootorratta juhtimisõigust taotlev isik, kes:
• on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis
• on Eestis elamisloa alusel viibiv välismaalane
• omab mootorsõidukijuhi A - kategooria sõiduki juhtimist lubava märkega tervisetõendit
• A1 - kategooria juhtimisõiguse taotlemisel vähemalt 16 aastat vana
• A2 - kategooria (piiratud mootorivõimsusega kuni 35 kW) juhtimisõiguse taotlemisel vähemalt 18 aastat vana
• A - kategooria (piiranguta mootori võimsusega) juhtimisõiguse taotlemisel vähemalt 24 aastat vana

Koolitusursusele võib õppima tulla kuni 6 kuud enne eeltoodud tähtaegu.


 

A - kategooria vajalikud dokumendid

A - kategooria koolitusel osalemiseks on vaja esitada:
• vastavasisuline avaldus
• isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass)
• A - kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõend (mitte vanem kui 6 kuud)
• täiendusõppe korral juhiluba


B - kategooria

Meie ViljandiPaide ja Rapla autokoolis saate omandada B - kategooria juhtimisõiguse.
B - kategooria õppekava jaguneb kaheks: alg- ja lõppastmeks.
B - kategooria esmased juhiload võimaldavad juhtida mootorsõidukit, mille täismass ei ületa 3500 kg ja millel on koos juhiga kokku kuni 9 istekohta. Peale esmaõpet tuleb 2 aasta jooksul läbida lõppastmekoolitus.
B - kategooria õppesõidud toimuvad kõikides linnades 2021 aasta Škodadega.


 

B - kategooria koolitus koosneb:

• Teooriakursusest, 28 tundi, sealhulgas sõit pimeda ajal ja juhi esmaõppe lõppastme koolitus (Võimalik läbida kursus ka e-õppena)
• Sõiduõppest, vähemalt 30 tundi, sealhulgas sõit pimeda ajal ja algastme libedasõidu riskivältimise harjutused
• Praktikumidest, 2 tundi, möödasõit ja sõit pimeda ajal
• Esmaabikoolitusest, 16 tundi

B - kategooria kursused lõppevad teooria- ja sõidueksamiga.


 

Lõppastmekoolitus

Lõppastmekoolitus on võimalik läbida kohe pärast B - kategooria esmase juhiloa saamist.
Koolitus viiakse läbi Vana-Võidu libedarajal.


 

Lõppastmekoolitus koosneb:

Teooriaõppest – 4 tundi
• Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis.
Käitumine libedates teeoludes
• Libedasõidu riskivältimise praktikum
Sõiduõppest – 2 tundi
• Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine
• Libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul


 

B - kategooria vastuvõtutingimused

B - kategooria koolitusele võetakse õppima auto juhtimisõigust taotlev isik, kes:
• on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis
• on Eestis elamisloa alusel viibiv välismaalane
• omab mootorsõidukijuhi B - kategooria sõiduki juhtimist lubava märkega tervisetõendit
• B - kategooria auto piiratud juhtimisõiguse taotlemisel vähemalt 16 aastat vana
• B - kategooria auto esmase juhtimisõiguse taotlemisel vähemalt 18 aastat vana

Koolituskursusele võib õppima tulla kuni 6 kuud enne eeltoodud tähtaegu.


 

B - kategooria vajalikud dokumendid

B - kategooria koolitusel osalemiseks on vaja esitada:
• vastavasisuline avaldus
• isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass)
• B - kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõend (mitte vanem kui 6 kuud)


BE - kategooria

Meie Viljandi ja Paide autokoolis saate omandada BE - kategooria juhtimisõiguse.
BE - kategooria on autorong, mis koosneb B - kategooria autost ja haagisest, mille täismass ületab 750 kg, kui autorongi täismass ületab 3500 kg. BE - kategooria õppesõidud toimuvad 2021 aasta Škoda Octaviaga.


 

BE - kategooria koolitus koosneb:

• Teooriakursusest, 3 tundi
• Sõiduõppest, 2 tundi

BE - kategooria koolitus lõppeb teooriaeksamiga.


 

BE - kategooria vastuvõtutingimused

BE - kategooria koolitusele võetakse õppima auto juhtimisõigust taotlev isik, kes:
• on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis
• on Eestis elamisloa alusel viibiv välismaalane
• omab mootorsõidukijuhi tervisetõendit taotletava kategooria autorongi juhtimist
• omab autorongi koosseisus kasutatava vastava kategooria mootorsõiduki juhiluba (esmase juhiloa olemasolul võib asuda õppima, kuid juhtimisõigus antakse koos juhiloa väljastamisega)

Koolituskursusele võib õppima tulla kuni 6 kuud enne eeltoodud tähtaegu.


 

BE - kategooria vajalikud dokumendid

BE - kategooria koolitusel osalemiseks on vaja esitada
• vastavasisuline avaldus
• B - kategooria juhiluba
• B - kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõend


Lõppastmekoolitus

Lõppastmekoolitus

Lõppastmekoolitus on võimalik läbida kohe pärast B - kategooria esmase juhiloa saamist.
Koolitus viiakse läbi Vana-Võidu libedarajal, mis asub Viljandi lähistel.


Lõppastmekoolitus koosneb:

Teooriaõppest – 4 tundi
• Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis.
Käitumine libedates teeoludes
• Libedasõidu riskivältimise praktikum
Sõiduõppest – 2 tundi
• Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine
• Libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul

C - kategooria

Meie ViljandiPaide ja Rapla autokoolis saate omandada C - kategooria juhtimisõiguse.
C - kategooria sõidukiks loetakse veoautot täismassiga üle 3500 kg.


 

C - kategooria koolitus koosneb:

• Teooriakursusest, 20 tundi (Võimalik läbida kursus ka e-õppena)
• Sõiduõppest, 10 tundi

C - kategooria kursus lõppeb teooriaeksamiga. Koolituse kestvus on mitte vähem kui 3 nädalat.


 

Kas C- ja CE - kategooria juhtimisõigust saab taotleda korraga?

Korraga ei saa aga järjestikku saab küll. Esmalt tuleb saada C - kategooria juhtimisõigus ja seejärel saab õppima asuda CE - kategooria kursusel. Küsimustega saab pöörduda telefonil +372 555 600 29 või e-mail lrk@liiklusklubi.ee


 

C - kategooria vastuvõtutingimused

C - kategooria koolitusele võetakse õppima auto juhtimisõigust taotlev isik, kes:
• on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis
• on Eestis elamisloa alusel viibiv välismaalane
• omab mootorsõidukijuhi tervisetõendit C - kategooria sõiduki juhtimist lubava märkega
• C - kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel omab vähemalt üks aasta kas B-, BC1- või C1 - alamkategooria auto juhiluba
• C - kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel vähemalt 21 aastat vana

Koolituskursusele võib õppima tulla kuni 6 kuud enne eeltoodud tähtaegu


 

C - kategooria vajalikud dokumendid

C - kategooria koolitusel osalemiseks on vaja esitada:
• vastavasisuline avaldus
• B-, BC1- või C1 - alamkategooria juhiluba
• C - kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõend (mitte vanem kui 6 kuud)
• C1 kategooria olemasolul kehtiv tervisetõend


CE - kategooria

Meie Viljandi, Paide ja Rapla autokoolis saate omandada CE - kategooria juhtimisõiguse.
CE - kategooriasse kuulub autorong, mis koosneb C - kategooria autost ja selle haagisest või poolhaagisest, mille lubatud täismass ületab 750 kg.


 

CE - kategooria koolitus koosneb:

• Teooriakursusest, 10 tundi (Võimalik läbida kursus ka e-õppena)
• Sõiduõppest, 10 tundi

CE - kategooria kursus lõppeb teooriaeksamiga. Koolituse kestvus on mitte vähem kui 1,5 nädalat.


 

Kas C- ja CE - kategooria juhtimisõigust saab taotleda korraga?

Korraga ei saa aga järjestikku saab küll. Esmalt tuleb saada C - kategooria juhtimisõigus ja seejärel saab õppima asuda CE - kategooria kursusel. Küsimustega saab pöörduda telefonil +372 555 600 29 või e-mail lrk@liiklusklubi.ee


 

CE - kategooria vastuvõtutingimused

CE - kategooria koolitusele võetakse õppima auto juhtimisõigust taotlev isik, kes:
• on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis
• on Eestis elamisloa alusel viibiv välismaalane
• omab autorongi koosseisus kasutatava mootorsõiduki juhiluba
• omab mootorsõidukijuhi tervisetõendit C - kategooria sõiduki juhtimist lubava märkega

Koolituskursusele võib õppima tulla kuni 6 kuud enne eeltoodud tähtaegu.


 

CE - kategooria vajalikud dokumendid

CE - kategooria koolitusel osalemiseks on vaja esitada:
• vastavasisuline avaldus
• C - kategooria juhiluba
• C - kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõend


D - kategooria

Meie Viljandi, Paide ja Rapla autokoolis saate omandada D - kategooria juhtimisõiguse.
D - kategooria sõidukiks loetakse mootorsõidukit, mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile rohkem kui 8 sõitjat.


 

D - kategooria koolitus koosneb:

• Teooriakursusest, 20 tundi
• Sõiduõppest, 20 tundi

D - kategooria kursus lõppeb teooriaeksamiga. Koolituse kestvus on mitte vähem kui 4 nädalat.


 

D - kategooria vastuvõtutingimused

D - kategooria koolitusele võetakse õppima auto juhtimisõigust taotlev isik, kes:
• on Eesti kodanik ja kelle alaline elukoht on Eestis
• on Eestis elamisloa alusel viibiv välismaalane
• omab mootorsõidukijuhi tervisetõendit D - kategooria sõiduki juhtimist lubava märkega
• D - kategooria auto juhtimisõiguse taotlemisel vähemalt 24 aastat vana
• omab B - kategooria juhiluba (mitte esmane) vähemalt 2 aastat

Koolituskursusele võib õppima tulla kuni 6 kuud enne eeltoodud tähtaegu.


 

D - kategooria vajalikud dokumendid

D - kategooria koolitusel osalemiseks on vaja esitada:
• vastavasisuline avaldus
• B - kategooria juhiluba
• D - kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõend (mitte vanem kui 6 kuud)
• C1 või C-kategooria olemasolul kehtiv tervisetõend


Pimedasõidu koolitus

Aine lühikirjeldus

• Pimeda ajal sõites tuleb osata valida sõidukiirus, mis võimaldab sõiduki peatada nähtavuse piires
• Omandatakse tulede kasutamisega seotud reeglid. Näidatakse nähtavust erinevate tuledega vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites
• Millised on juhi võimalused erineva sõidukiiruse puhul ohu märkamisel tegutseda
• Kuidas muuta teel seisev sõiduk ja sõiduki ümber toimetavad inimesed teistele liiklejatele nähtavaks
• Teooriaõpe ja praktikum viiakse läbi muuks liikluseks suletud valgustamata alal või õppesõiduväljakul

Õpet on võimalik läbida nõuetele vastaval simulaatoril.


 

Aine üldeesmärgid

• Luua eeldused pimeda ajal sõiduki juhtimiseks vajalike oskuste kujunemiseks ja pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud ohtude mõistmiseks
• Luua eeldused realistliku arusaama kujunemiseks isiklikest, pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud tugevatest ja nõrkadest külgedest
• Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks juhtida sõidukit pimeda ajal oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahega ning kasutada õigesti tulesid


 

Teooriaõpe

Aine kuulub teooriaõppe õppekavasse ja selgitab lahti pimeda ajal sõiduki juhtimise reeglid. Koolituse maht – Kaks kohustuslikku tundi, millest üks on auditoorne. Aine läbimise eeltingimused – Läbitud teooriaõppe 1. Mooduli õppeained.

Sõiduõpe

Aine kuulub õppekava “Sõiduõpe pimedal ajal” sõiduki juhtimise koolitusse. Kohustuslike sõidutundide arv – Vähemalt 1 sõidutund. Aine läbimise eeltingimused – Läbitud sõiduõppe 1. ja 2. Mooduli õppeained. Aine lühikirjeldus – Harjutatakse teooriaõppes (praktikumis) ”Pimedaajal sõiduki juhtimine” õpitut tavaliiklusega teel – tulede õiget kasutamist möödasõidul ja vastastikusel kohtumisel ning peatumisel, oludele vastava sõidukiiruse valikut, tähelepanu suunamist jms.


Esmaabikoolitus

• Õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine
• Esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine
• Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused (sealhulgas liiklusõnnetusele iseloomulikud vigastused), sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, sideme ja kolmnurkrätiku kasutamine, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised
• Esmaabi külmakahjustuse ja põletuse korral sõltuvalt põhjustest (termilised, keemilised)
• Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine
• Mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamine
• Õppekava praktilises osas on igal koolitusest osavõtjal võimalik harjutada hingamisteede avamist, elustamist, välise verejooksu peatamist, haava sidumist, luumurru fikseerimist abivahendiga, kannatanu asendi (šokiasend, stabiilne külgasend) seadmist, mootorsõiduki esmaabikomplekti kasutamist ning teadvusel ja teadvusetu kannatanu üldist abistamist.

Õppetöö lõpus toimub teadmiste kontrollimine kirjaliku, valikvastustega testi vormis, mille positiivse tulemuse põhjal väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta.


Liiklusohutusalane koolitus

Liiklusohutusalane koolitus gümmnaasiumis või kutseõppeasutuses õppivatele noortele

LRK Autokoolitus OÜ tegevuse üheks eesmärgiks on noorte liiklusteadlikkuse tõstmine ja vanuse poolest riskirühmas olevate ning sinna peagi jõudvate noorte hoiakute kujundamine ohutuks käitumiseks liikluses.


 

Koolituse käigus käsitletakse järgmisi liiklusohutusalaseid teemasid:

• liiklusalasest olukorrast Eestis ja naaberriikides: liiklusõnnetusi, hukkunuid, vigastatuid
• Eesti Rahvuslik Liiklusohutusprogramm: eesmärgid, etapid ja tegevused
• kergliiklus: jalakäijad, rulluisutajad, rulaga liiklejad, jalgratturid, mopeedijuhid
• suurema ohu allikad: aktiivne turvalisus, passiivne turvalisus, selle õige kasutamine, sõitja, juht
• liiklusõnnetuste sagedasemad põhjused: riskidest noorte öistel sõitudel, sõitja võimalused end sõidukis kaitsta

Koolituse maht on kaks akadeemilist tundi. Koolitus toimub koolides või autokooli õppeklassis.
Koolituse läbiviimiseks tehakse personaalne hinnapakkumine.


Ohutu sõidu ja riskivältimise koolitus

Ohutu sõidu ja riskivältimise koolitus ettevõtetele ja eraisikutele

Kõik liiklejad soovivad kavandatud sihtpunkti jõuda tervetena ja võimalikult väikese ajakuluga.
Paraku on just aeg üha tähtsam ressurss, mida inimesed väärtustavad. Seetõttu on kiirustamine see, mis ohutuselt sageli lõivu nõuab.


 

Liiklusõnnetuste põhjusteks on sageli:

• juhi eksimus liiklusolude ja oma võimete hindamisel
• ohuolukorras ebaõigete juhtimisvõtete kasutamine

Vähendamaks töötajate riski sattuda liiklusõnnetustesse ning hoida ettevõtte autopark tervena, korraldab LRK Autokoolitus OÜ ohutu sõidu ja riskivältimise koolitusi. Koolitus sisaldab kokkulepitud mahus teooriaõpet ja sõiduharjutusi looduslikul libedarajal (vajalik vastav ilmastik – jaanuar, veebruar, märts). Koolitus on suunatud nii professionaalsele autojuhile, kui ka end liikluses ebakindlalt tundvale juhiloa omanikule. Koolitus viiakse läbi LRK Autokoolitus OÜ õppeklassis või koolituseks sobivates tellija ruumides. Ohutu sõidu ja riskivältimise koolitusi on võimalik siduda ettevõtte kliendiüritustega. Koolituse läbiviimiseks tehakse personaalne hinnapakkumine.


Lasterühma saatja koolitus

Käsitlemist leiavad järgmised teemad:

• liikluse reguleerimist käsitlev seadusandlus
• reguleerija märguanded, tema märgatavus ja varustus
• mootorsõidukite peatamisteekond
• lasterühma ohutust mõjutavad tegurid
• ohutuma marsruudi valik lasterühmaga liikluses osalemisel
• praktiline tegevus tänaval liikleva lasterühma saatmisel ja liikluse reguleerimisel

Õppekava läbimine võimaldab omandada teadmisi liikluse reguleerimist käsitlevast seadusandlusest, lasterühma saatja kohustusest ja vastutusest, reguleerija märguannetest ja turvavarustuse kasutamisest. Praktilise õppuse käigus tänaval kogetakse reguleerija tegevust liikluse peatamisel ja lasterühmarühmaga sõidutee ületamist.

Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga, valikvastustega kirjaliku testi vormis.
Koolitus viiakse läbi LRK Autokoolitus OÜ õppeklassides või koolituseks sobivates tellija ruumides.
Koolituse maht 4,5 kontakttundi. Koolituse läbiviimiseks tehakse personaalne hinnapakkumine.


Juhi jätkuõpe

Juhi jätkuõpet viiakse läbi õppesõidu vormis seoses juhtimisõiguse taotleja sõidueksami korduva mittesooritamisega. Jätkuõppe eesmärk on juhi süvendatud ettevalmistamine, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamise.


Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit peab isik läbima mootorsõidukijuhi koolitaja juures jätkuõppe.


Jätkuõppe sisu määrab koolitaja lähtuvalt sõidueksami mittesooritamise põhjustest. Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi.


Jätkuõppe läbimist tõendab koolituskursuse tunnistus ning koolitaja elektrooniliselt esitatud andmed liiklusregistris.

E-õpe

E-õpe Viljandis, Paides, Raplas

A-, B-, C- ja CE- kategooria Viljandis algab igal esmaspäeval kell 16.00
A-, B-, C- ja CE- kategooria Paides algab igal teisipäeval kell 15.00
B-, C-, CE- kategooria Raplas algab igal esmaspäeval kell 16.00


E-õppe keskkondadesse saab siseneda läbi allpool toodud linkide:

Autokooli vahetus

Autokooli vahetamine maksab 15 € ja õpilasel on võimalik õpinguid jätkata sealt, kust koolitus pooleli jäi.


 

Autokooli vahetamise tingimused

Esitada tuleb:
• tõend eelnevas autokoolis õpitu kohta
• sooviavaldus koos isikut tõendava dokumendiga
• mootorsõidukijuhi tervisetõend
• dokumendifoto (3,5×4,5 cm)
• esmaabi tunnistus (olemasolul)

Vastavalt õpilase soovile pakume võimalusi: saada konsultatsiooni, osaleda teooria- ja sõidutundides ning läbida esmaabialane koolitus.
Võimalus osta või laenutada õppeperioodi ajaks õppematerjali, samuti kasutada veebikeskkonnas asuvaid materjale.
Kooli lõpetajal on kohustus sooritada teooriaeksam (hind 6.40 €) ja sõidueksam (vastavalt hinnakirjale). Olete teretulnud!